Livsstil

Tangvall Terrasse er ikke bare leiligheter, uteplasser og utsikt. Det er en livsstil hvor vi tror verdiene handler om enda mer.

Vi har helt bevisst lagd møteplasser for både sosialt liv og hyggestunder der andre blir invitert. Det tilrettelegges for at folk skal kunne bruke fellesrom både inne og ute til å skape både aktiviteter, hobbyer og selskaper.

Fellesstua på taket av butikken er romslig, moderne og har både kjøkken og toalett. Her er både inneplasser og uteplasser med fleksibilitet og muligheter for det aller meste.

Parkanlegget utenfor fellesstua blir helt fantastisk – romslig, frodig og vil innby til godt bomiljø og naboskap. Vi tror dette vil utgjøre selve hjertet av Tangvall Terrasse – et sted hvor folk møtes, dyrker felles gleder og inviterer andre.